Andpol Konin - Kraty pomostowe
milas

Powłoki preaplikowane

Uszkodzenie nagle obciążonych połączeń śrubowych wynika często z samoczynnego zluzowania wskutek wibracji między połączonymi elementami i prowadzi tym samym do utraty zamocowania siłą tarcia między przylegającym łbem a elementem konstrukcji oraz między trzpieniem a nakrętką.

Niejednokrotnie środki konstrukcyjne stosowane do zabezpieczeń siły naprężania są niewystarczające, dlatego aby uniknąć różnego rodzaju uszkodzeń proponujemy ogromny wybór powłok miejscowych lub całkowitych dla odpowieniego zabezpieczenia,  smarowania śrub i elementów złącznych.

 

 Obszary zastosowania powłok preaplikowanych to głównie przemysł samochodowy, elektrotechniczny i budowlany.

Nasze usługi w szczegółach:

Paleta usług

    Klejące zabezpieczenia przed odkręcaniem zabezpieczają samoczynnemu odkręcaniu się połączeń śrubowych. Stosowane są tu mikrokapsułowane substancje klejące (np. precote 30/80/85®, 3M Scotch-Grip™, Loctite Dri-Loc®), które po uwolnieniu, zmieszaniu i reakcji kleju z utwardzaczem jako połączenie nierozłączne bezpośrednie między trzpieniem a gwintem nakrętki przeciwdziałają wewnętrznym momentom odkręcającym.


    Zaciskające zabezpieczenia przed utratą nie mogą całkowicie wyeliminować częściowego odkręcenia się połączeń śrubowych, zapobiegają jednak rozłączeniu wg wymagań DIN 267. Jako materiały do powlekania stosowane są różne powłoki poliamidowe z pokryciem 180° i 360°, które podczas ześrubowania powodują duży docisk.


    Uszczelnienia gwintowe zapewniają niezawodne uszczelnienia połączeń śrubowych na działanie mediów płynnych i gazowych. Powłoki wysychające tak, że można je pochwycić (np. precote 5/19®, 3M Scotch-Seal™, Loctite Dri-Seal®) wypełniają szczelinę między gwintami, nie wywołują jednak reakcji chemicznej i wykazują dużą odporność w stosunku do agresywnych mediów, jak np. gazy, oleje, tłuszcze, paliwa lub rozpuszczalniki, w dużym zakresie temperatur.


    Smarowania gwintów przede wszystkim do zmniejszania współczynników tarcia elementów złącznych. W celu wyboru stosownego środka smarnego (np. Nytorq®, OKS®, TNT, Gleitmo) trzeba znać i uwzględnić wszystkie wpływające czynniki, jak temperatura otoczenia, materiał, powierzchnie i obciążenie włącznie z ich wzajemnymi oddziaływaniami.


Zalety

   Bezpieczeństwo śrub przed odkręceniem oraz poluzowaniem bez użycia nakrętki czy podkładki
    O wiele stabilniejsze momenty zrywające oraz prostszy montaż oraz większe bezpieczeństwo procesów
    Uszczelnienia gwintowe bez ręcznie zakładanych taśm lub uszczelek
    Smarowania gwintów w porównaniu z olejami i tłuszczami bez przylepiania zanieczyszczeń, bez zmiany lepkości, z dużą odpornością temperaturową i stabilnymi współczynnikami tarcia
    Sucha, uchwytna i w każdym czasie gotowa do stosowania powłoka zabezpieczająca
    Składnik elementu złącznego, który nie zginie - przez to bezpośrednia i prosta dalsza obróbka bez podwójnego magazynowania
    Możliwość nanoszenia materiału w dokładnie określonych i wymaganych miejscach
    Brak chemicznych uszkodzeń na powierzchniach
    Odporność na olej i tłuszcz